Forlovelser og Bryllup i Solgårdsparken.

Flere og flere par bliver forlovet og gift i Prins Paris Tempel ved Tryggevælde Å.

Det er forståeligt, da stedet er meget romantisk og smukt.

Man skal indhente tilladelse hos Stevns Kommune.

Ansøgning skal sendes via www.rosyweb.dk. Evt. spørgsmål kan sendes til vejteam@stevns.dk

 Tilladelsen kan bl.a. indeholde ret til at køre ind med en bil, men ikke over nogle af broerne, dvs. det tætteste man kan komme på Templet er " Lange Bro" midt i parken.

Da parken er offentlig, må man ikke lave afspærringer, opsætte telte eller på anden måde forhindre passage for parkens øvrige gæster.

Det er ikke tilladt at skyde fyrværkeri eller anvende kunstige uforgængelige blomster eller confetti i det grønne område.

Der skal altid ryddes helt op efter de enkelte seancer. Hvis skraldespanden er fuld så tag skraldet med til en anden skraldespand eller med hjem. Vær med til at passe på naturen og dyrene.

Efter forlovelsen/ brylluppet kan man holde reception ved de Røde Pavilloner. Husk dog at reservere faciliteterne, da de er meget populære i sommerhalvåret. For at reservere skal man være medlem af støtteforeningen, som koster 100 kr., selve reservationen koster 500 kr. Koordineringen foregår på Solgårdsparkens telefonnummer 3066 7545 på hverdage mellem kl. 17.00 og kl.19.00 i sommerhalvåret.

Del siden