Sæsonkalender

                                     2023

                              Solgårdsparken

                                 Mødested de Røde Pavilloner

      22. april kl 09.00       Maledag

             7. maj kl 10.00        Standerhejsning

          13. maj kl 10.00        Strøby Egede Dag (Se Stevnsbladet og Dagbladet)

                                               Mødested ved Stevnsvej.

          14. juni kl 19.00        Rundvisning fra p-pladsen ved Stevnsvej.

          23. juni  kl 18.30        Skt. Hans med varme grille og hygge (uden musik). 21.30 Bål.

          12. juli   kl 19.00        Musikaften med The Great Pretenders 

            2. aug. kl 19.00        Musikaften med The Rocking Ghosts    

          24. sep. kl 10.00.       Loppemarked.  kl 11.15 auktion, kl 12.30 oprydning og kl 14.00            

                                                standerstrygning.

                        Del siden